น้ำตกไนแอการา (Niagara Falls)

 น้ำตกไนแอการาเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่มากเพราะมีนำตกหลายสายมาประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการาทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า ตั้งอยู่ในเขพรหมแดนแคนาดา สูง 158 ฟุต, น้ำตกในฝั่งอเมริกาสูง 167 ฟุต, และมีน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกันอีกแห่งก็  คือน้ำตก Bridal Veil น้ำตกไนแอการาประกอบด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (American Fall) และน้ำตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกอเมริกาอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดเล็กกว่า  ส่วนน้ำตกแคนาดาอยู่ในเขตประเทศแคนาดามีขนาดใหญ่และสวยกว่า น้ำตกไนแอการา จะตกจากฝั่งอเมริกาไปยังฝั่งแคนาดา ฉะนั้นถ้าอยู่ฝั่งอเมริกาจะเห็นแต่ด้านหลังและด้านข้างของน้ำตก แต่ทางอเมริกาก็พยายามหาวิธีในการชมความงามของน้ำตกโดยการสร้างหอคอยยื่นออกไปจนชิดน้าตกใกล้ขนาดที่นักท่องเที่ยวต้องใส่เสื้อกันฝนกันทุกคน มิฉะนั้นจะเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนเลยทีเดียว หรือนักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะเลือกล่องเรือไปตามลำน้ำเพื่อชมความงามของน้าตกแบบใกล้ชิด