เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์ (Boulder Dam)

เขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และกลายมาเป็นอันดับสองหลังจากเขื่อนแกรนคูลีสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488    ตั้ง อยู่บนเขตแดนของมลรัฐเนวาดา และมลรัฐแอริโซนา ในสหรัฐอเมริกา  สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำโคโลราโด เพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดูหนาว    เพื่อการชลประทาน สงวนพันธ์ปลา และเพื่อผลิตพลังไฟฟ้า    เมื่อสร้างเขื่อนเสร็จ   น้าที่กั้นไว้ในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล เหนือเขื่อนกลายเป็นทะเลสาบยาวถึง 115 ไมล์    ทะเลสาบนี้มีชื่อว่า  ทะเลสาบมี๊ด (Lake Mead)   โดยที่ทะเลสาบแห่งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวล่องเรือชมทัศนียภาพความงามของเขื่อนและถ่ายรูปสวยๆได้