เคล็ดลับที่มีประโยชน์ในขณะที่เดินทางไปต่างประเทศในการเข้าชมธุรกิจ

1) มีทั้งหมดได้รับวีซ่าที่จำเป็น        2) มีการจองและได้รับตั๋วเครื่องบิน        3) มีการรับประกันภัยที่จำเป็นสำหรับระยะเวลาที่จำเป็น        4) มีบัตรเข้าชมของคุณให้พร้อม        5) มีแล็ปท็อปของคุณกับไฟล์ทั้งหมดของคุณพร้อม        6) บรรจุเสื้อผ้าและเครื่องใช้ในห้องน้ำของคุณ        (เสื้อผ้าได้จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับประเภทของสภาพภูมิอากาศในประเทศ)        7) ที่เหมาะสมรองเท้าอย่างเป็นทางการ        8) การแต่งตั้งไดอารี่และจัดตารางเวลา        9) รายชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของทุกลูกค้าปัจจุบันและอนาคต        10) เครื่องเขียน – ปากกา, ดินสอ, เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ        11) อัตราการใช้ในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน        12) จำนวนเงินของสกุลเงินที่เราจำเป็นต้องใช้เวลากับเราควรจะได้รับโดยประมาณและสกุลเช่นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯควรจะจัดก่อน        13) เช็คเดินทางควรจะได้รับก่อน        เช็คเดินทางมีมากปลอดภัยกว่าการถือเงินสดเพราะพวกเขาเท่านั้นที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ลายเซ็นของเราในการปรากฏตัวของบุคคลที่ให้เงินสด        (เมื่อเราได้รับเช็คเดินทางแล้วเราลงชื่อเข้าใช้ในพื้นที่ที่กำหนดทันทีที่ได้รับและเมื่อเราอยู่ต่างประเทศและเราจะต้องแลกเปลี่ยนพวกเขาสำหรับเงินสดแล้วเราจะต้องเคาน์เตอร์ลงชื่อเข้าใช้พวกเขาในการปรากฏตัวของบุคคลที่ encashing มัน. นี้ทำให้พวกเขา ปลอดภัยมากสำหรับการดำเนินการรอบ)        14) จองโรงแรม        จองโรงแรมควรจะทำและยืนยันล่วงหน้าและหมายเลขยืนยันควรจะอยู่กับคุณ หากคุณกำลังจะไปที่นั่นเป็นครั้งแรกแล้วก็จะแนะนำให้ขอทางโรงแรมเพื่อรับที่สนามบินขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดใด ๆ        นอกจากนี้คุณยังจะต้องมีชื่อโรงแรมที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และชื่อของบุคคลที่ไม่ได้จองห้องพักทั้งหมดที่เขียนลงบนแผ่นที่แยกต่างหากจากกระดาษ นี้จะเป็นประโยชน์มากในกรณีที่คุณออกมาจากสนามบินและไม่พบคนที่มาจากโรงแรมที่มีมารับคุณ        เพิ่มเติมในการปฏิบัติตาม