เคล็ดลับสำหรับการเดินทางในต่างประเทศที่มีความเชื่อมั่นในข้อหา

ที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ให้โอกาสมากมายสำหรับการพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์และการเดินทางที่กว้างขวาง เพื่อที่จะทำให้ประสบการณ์ของคุณไปอย่างราบรื่นเป็นไปได้ที่ทำให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดและข้อมูลเมื่อมีการวางแผนการเดินทางในต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องจำคือถือประวัติอาชญากรรมอาจบาร์คุณจากการเยี่ยมชมบางประเทศ ข้อหาเป็นค่าใช้จ่ายทางอาญาและบางประเทศจะไม่ยอมให้คุณเข้าสู่พรมแดนของพวกเขาถ้าคุณมี DUI ในบันทึกของคุณ ผิดพลาดง่ายนี้สามารถทำให้คุณยอมรับอาชญากรไปต่างประเทศ เพื่อที่จะไม่ปล่อยให้โอกาสในการเดินทางผ่านคุณโดยมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะทำแผน ตามสหรัฐอเมริกากรมรัฐแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่อนุญาตให้พลเมืองของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเชื่อมั่นในข้อหาข้ามผู้โดยสารของพวกเขาโดยไม่ได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษครั้งแรก แคนาดากฎหมายมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่กฎหมายอเมริกันสำหรับการกระทำผิดครั้งแรกเป็นไปตามกฎหมายของพวกเขากระทำผิดครั้งแรกจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $ 1000 และอาจมีการ 12 เดือนระงับการขับรถ ข้อหาถือว่าเป็นความผิดทางอาญาในแคนาดาในขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นความผิดครั้งแรกเป็นความผิดทางอาญา กรมแคนาดาและสัญชาตินอกจากนี้ยังให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวว่าผู้ที่ถูกตัดสินลงโทษในความผิดทางอาญาอาจจะไม่สามารถที่จะได้รับการผ่อนผันให้เข้ามาในประเทศของพวกเขาสำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง กฎหมายของพวกเขาต้องมีอย่างน้อยห้าปีที่ผ่านไปก่อนที่คุณจะสามารถส่งใบสมัครสำหรับการให้อภัย สิบปีที่ผ่านมาได้ผ่านก่อนที่จะให้อภัยจะสามารถออกได้โดยไม่ต้องใบสมัคร แต่บุคคลที่จะต้องได้รับการตัดสินจากการกระทำผิดกฎหมายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง กระบวนการของการใช้สำหรับการให้อภัยเป็นที่กว้างขวางและคุณจะต้องทำงานร่วมกับตัวแทนตรวจคนเข้าเมืองแคนาดารวมทั้งจ่ายค่าสมัคร $ 200- $ 1000 ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาชญากรรม ถ้าคุณได้รับการตัดสินจากกิจกรรมทางอาญาที่มีการจัดเป็นความผิดทางอาญาก็อาจได้รับการพิจารณาความผิดทางอาญาในแคนาดา ในขณะที่ไม่ทุกประเทศมีกฎระเบียบที่เข้มงวดดังกล่าวเกี่ยวกับการเข้าสู่พรมแดนของพวกเขาถ้าคุณได้รับการตัดสินจากข้อหาหรือได้รับการเรียกเก็บเงินกับอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เป็นความผิดทางอาญาเดินทางไปต่างประเทศอาจจะยากมากขึ้นสำหรับคุณ ได้รับการให้อภัยคือการบริโภคอย่างกว้างขวางและเวลาวางแผนการเดินทางของคุณอาจถูกวางไว้บนที่มีเวลาที่จะได้รับการอภัยโทษ อย่าปล่อยให้ชกต่อยอย่างมากขัดขวางชีวิตของคุณ!