เมาท์รัชมอร์ (Mount Rushmore)

ตั้งตระหง่านอยู่บนเทือกเขา แบล็คฮิลส์ เซาธ์ดาโกต้า ในรัฐเซาท์ดาโคตา เป็นรูปสลักใบหน้าขนาดมหึมาของประธานาธิบดีอเมริกันสี่คน ได้แก่ วอชิงตัน เจฟเฟอร์สัน รูสเวลท์ และ ลินคอล์น แกะสลักไว้บนหน้าผาหินแกรนิตสูง 18 เมตร โดยแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของอุดมการณ์ในแต่ละด้านของประเทศ   มีลานชมวิว grand view terrace ด้านล่างเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเล่นและถ่ายรูปใบหน้าประธานาธิบดีทั้ง 4 อย่างใกล้ชิด เมาท์รัชมอร์เป็นสถาปัตยกรรมที่ปลุกจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมให้รู้สึกถึงความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่ชาวอเมริกันมีต่อประเทศของตน