เมืองซิดี้ อิฟนิ (Sidi Ifni)

Sidiifni เป็นเมืองประมงที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองนี้เคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อน และด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 22 ° C ตลอดทั้งปีเมืองนี้เป็นที่นิยมในหมู่ชาวยุโรปที่ต้องการหลีกหนีจากความหนาวเย็นในประเทศของตน วันนี้ Sidiifni ได้รับความนิยมจากนักเล่น สำหรับใครที่อยากไปช้อปปิ้งมีตลาดปลาและตลาดอาทิตย์ที่เปิดเฉพาะในวันอาทิตย์ที่สนามบินเก่าให้เลือก