เมืองเชฟชาอูน (Chefchaouen)

เชฟชุนเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองแห่งสีน้ำเงิน (เมืองสีฟ้า) เพราะเต็มไปด้วยบ้านสีฟ้าในหลายระดับ เมือง Chef Chaoun ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโมร็อกโกยังเป็นที่รู้จักในด้านหัตถกรรมเช่นผ้าทอซึ่งมีขายเฉพาะในเมืองนี้เช่นกัน