เมืองแม็กแน็ส (Meknes)

Maxnas ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในช่วงรัชสมัยของสุลต่าน Moulay Ismail ซึ่งเขาเปลี่ยน Magnnas ให้เป็นสไตล์สเปน – มัวร์ที่งดงาม โดยรอบเมืองมีกำแพงเมืองและทางเข้าและออกผ่านประตูเมืองใหญ่ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับอนุสรณ์สถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย Magnanas ยังอยู่ใกล้กับเมือง Volubilis เมืองโรมันโบราณ