เมืองโฮโนลูลู Honolulu

เมืองหลวงของรัฐฮาวาย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะโออาฮู (Oahu) แหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกของที่นี่ก็คงหนีไม่พ้น
หาดไวกิกิ ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของหาดไวกิกิ คือ หาดทรายที่ขาวสะอาดและน้ำทะเลซึ่งที่นี่ได้ชื่อว่ามีสีสันสวยงามไม่เหมือนที่ใด    นอกจากนี้ความโรแมนติกของหาดไวกิกิอยู่ที่ทัศนียภาพอันงดงามของหาดทรายทั้งในยามพระอาทิตย์ตกตัดกับเส้นขอบฟ้าเป็นแสงสีงดงามและแสงสีเรืองรองในยามรุ่งอรุณ     และ นักท่องเที่ยวทั่วโลกยังนิยมมาเล่นกระดานโต้ลื่นที่หาดแห่งนี้อีกด้วย อีกจุดที่น่าสนใจก็คือ บริเวณย่านประวัติศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโฮโนลูลู ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ ศูนย์กลางการค้าของหมู่เกาะฮาวาย และพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่ง