แกรนแคนยอน Grand Canyon

ตั้งอยู่ใน รัฐอริโซน่า เป็นโตรกเขาและหน้าผาสูงชันในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล  มีความยาวถึง 277  ไมล์   ลึก 1 ไมล์    และกว้าง  18 ไมล์
แกรนแคนยอนเกิดจาการที่แม่น้ำโคโรลาโดไหลเซาะภูเขานับล้านๆปี  การกร่อนตัวของหินที่ เพิ่มขึ้นในทุกปี  ก่อให้เกิดโตรกเขาอันยาวเหยียดซึ่งมี รูปร่างแปลกตาไม่เหมือนที่ใดในโลก   แกรนแคนยอนแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ขอบผาด้านใต้ และขอบผาด้านเหนือ บริเวณขอบผาด้านใต้มีความสูงกว่าระดับน้าทะเลถึง 7000 ฟุตและ เปิดให้นักท่องเที่ยวชมได้ตลอดปี ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวพายเรือล่องแก่งและเป็นการล่องแก่งที่ถือว่ายากเย็นที่สุดในโลกเพราะลำน้ามีการเปลี่ยนระดับอย่างมากมาย บางช่วงต่างกันถึง 2 เมตร  บางช่วงเป็นแอ่ง